Image by Federico Beccari
 

FAQ

Vanliga frågor

 

FÅR MAN BIDRAG FÖR ATT INSTALLERA SOLCELLER?

Solceller räknas till grön teknik, vilket berättigar till skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Avdraget är i nuläget 15%. Det gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021. Det fungerar ungefär som ROT och RUT, avdraget görs direkt på fakturan från Sun Scandinavia – varpå vi sedan begär utbetalning från Skatteverket.

HUR LÄNGE HÅLLER ERA SOLCELLER

Produktgarantin är olika beroende på tillverkare, men generellt kan man säga att solpanelerna med största sannolikhet håller långt efter garantin gått ut. Panelerna förväntas att hålla i 30-40 år.

VARFÖR ÄR SOLCELLER LÖNSAMT

Genom att producera egen el slipper du oroa dig över en ostadig elmarknad. Solceller är ett pålitligt och stabilt alternativ som ofta ersätter mellan 30 – 60 % av elkostnaden från ett elnät i över 30 år. Om du producerar mer el än ditt hushåll förbrukar kan du dessutom sälja överskottsel till ditt elnät. Solceller ökar även värdet på ditt hus då det anses mer attraktivt att köpa ett hus med installerade solceller. Ett flertal studier visar att den värdeökning som uppstår vid installering av solceller till och med är högre än solcellernas installationskostnad, vilket gör att investeringen betalar sig själv redan från dag 1.

KRÄVS BYGGLOV FÖR ATT INSTALLERA SOLCELLER?

Vanligtvis behöver du inte ansöka om bygglov för att installera solceller på taket. För särskilda byggnader - eller om du ska installera solceller på ställning - kan det finnas undantag där bygglov krävs. I sådana fall hjälper vi dig självklart med ansökan till din kommuns byggnadskontor.

KAN MAN INSTALLERA SOLCELLER SJÄLV?

I Sverige måste solceller installeras av personer med rätt utbildning och elbehörighet, då de höga spänningar som uppstår när solpanelerna sammankopplas kan innebära fara för någon som inte är utbildad. Vi arbetar bara med utbildade samarbetspartners som har elbehörighet.